Stowarzyszenie Augustowscy Strzelcy

Bieżące informacje

Od 15 stycznia 2024r. Stowarzyszenie Augustowscy Strzelcy zostało  wpisane w struktury Polskiego Związku  Strzelectwa Sportowego oraz została nadana licencja klubowa: LK – 1460/2024


Zapraszamy wszystkich chętnych do wstępowania w szeregi naszego klubu. 

Członkostwo  w naszym  klubie  umożliwia przygotowanie się  i uzyskanie pozwolenie na broń do celów sportowych, oraz na broń sportową do celów kolekcjonerskich

Poniżej lista kosztów jakie trzeba ponieść będąc członkiem SAS:


-Wpisowe - 180 zł (jednorazowo).  - obowiązuje wszystkich nowych członków  oprócz młodzieży uczącej się i studiującej 

Opłaty członkowskie, roczne :

- sekcja sportowa + gratis sekcja kolekcjonerska - 120 zł. (opłata proporcjonalnie mniejsza w zależności od miesiąca kiedy się wstąpiło do klubu)

- sekcja kolekcjonerska - 60zł 

- "czarnoprochowcy" -  60zł 

- Młodzież ucząca się i studiująca -  50% opłaty rocznej

Osoby składające deklarację członkowską i posiadające rekomendację co najmniej dwóch czynnych członków klubu nie przechodzą tzw. okresu próbnego, natomiast osoby bez takiego poparcia obowiązuje 3 miesięczny okres próbny, po którym  zostają  pełnoprawnymi członkami klubu  i dopiero wtedy są pobierane opłaty członkowskie 


 Wpłaty prosimy dokonywać na konto o numerze : 15 8769 0002 0198 1124 2000 0010 - w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz czego wpłata dotyczy


Kalendarz 2024

     Strzelania


                                               Zawody


Wszystkim serdeczne podziękowania!!!

Strzelnica